Zakres Usług  


KALENDARZ REZERWACJI SPOTKAŃ - Kancelaria Andrzej Byrski
Istnieje również możliwość umawiania wizyt poza terminami wskazanymi w kalendarzu.
W tym celu należy skontaktować się z Kancelarią telefonicznie pod nr: 532 365 715 lub 514 741 823

Wczytuję kalendarz...
- Dostępny, jeżeli w polu znajduję się ikonka zegarka
termin częściowo zarezerwowany
 
- Umówiony
 
- W oczekiwaniu
captcha

Stała Obsługa Prawna Przedsiębiorców

Blog - Ostatnie wpisy  

7Paź
Jazda pod wpływem alkoholu – możliwe konsekwencje

Jazda pod wpływem alkoholu – możliwe konsekwencje

„Piłeś, nie jedź” – to hasło znane chyba każdemu Polakowi. Jednak co w przypadku, gdy zdarzy się nam prowadzić w stanie nietrzeźwości? Jaka kara nam za to grozi? 1. Jazda w stanie nietrzeźwości W przypadku, gdy poziom alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza popełnione zostaje przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kodeks karny przewiduje za takie przestępstwo grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za jazdę w stanie nietrzeźwości, oprócz kar wspomnianych powyżej, kodeks karny przewiduje dodatkowe sankcje....Czytaj dalej
16Maj

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjęcie spadku jest to oświadczenie woli spadkobiercy, które może być złożone w formie ustnej lub pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenie o przyjęciu, jak również o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub sądem. Spadek możemy przyjąć w całości, tj. bez ograniczania odpowiedzialności za długi, lub ograniczając tą odpowiedzialność – jest to tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku przyjęcia prostego (bez ograniczania odpowiedzialności za długi), spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem za długi spadkodawcy; to oznacza, że zobowiązania spadkodawcy mogą być zaspokajane również z majątku osobistego spadkobiercy. Przyjęcie spadku z...Czytaj dalej
27Lis
Majątek małżonków i jego podział

Majątek małżonków i jego podział

Od momentu wstąpienia w związek małżeński między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (jeżeli nie podpisano intercyzy), co oznacza, że co do zasady każda rzecz nabyta przez jednego z małżonków wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Do majątku wspólnego zaliczają się w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (czyli np. z prowadzonej działalności gospodarczej, z umów zlecenia, z umów o dzieło); 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (czyli np. czynsz najmu, dzierżawy, odsetki od wierzytelności); 3)...Czytaj dalej