Andrzej Byrski – Adwokat i Mediator
202110.22

Andrzej Byrski – Adwokat i Mediator

Miło mi Państwa poinformować, że ukończyłem kurs z mediacji i uzyskałem tytuł mediatora. Poszerzyłem posiadaną przez mnie wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym w pełnieniu roli mediatora, w związku z czym będę mógł jeszcze skuteczniej pomagać skonfliktowanym stronom – także podczas mediacji przedprocesowych. Z doświadczenia wiem, że czasami wystarczy po prostu porozmawiać by rozwiązać istniejący…

Tymczasowe aresztowanie – stały problem polskiego procesu
202110.20

Tymczasowe aresztowanie – stały problem polskiego procesu

Trochę teorii Zgodnie z kodeksem postępowania karnego środki zapobiegawcze, w tym tymczasowe aresztowanie, można stosować by zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, a wyjątkowo, by zapobiec popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Co ważne, można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Obowiązujące w Polsce prawo, a także orzecznictwo sądów polskich…