202306.30

Czym są kryptowaluty i do czego są wykorzystywane?

Kryptowaluty to wirtualne środki płatnicze, których konstrukcja opiera się na technice szyfrowania danych, zwanej kryptografią. Technika ta służy do weryfikacji transakcji oraz tworzenia nowych jednostek, zwanych monetami. Kryptowaluta jest to więc rodzaj wirtualnego „pieniądza”, którego realizacja nie wymaga pośrednictwa instytucji bankowych.

Kryptowalutami można płacić zarówno za realne dobra, jak i za usługi internetowe, oczywiście wtedy, kiedy dany podmiot oferujący usługę lub sprzedający dane dobra dopuszcza taką możliwość. W epoce rozwoju internetu dzieje się to coraz częściej i coraz większa ilość podmiotów pozwala na zapłatę w formie kryptowalut, w szczególności w najpopularniejszej kryptowalucie zwanej bitcoinem.

W jaki sposób zdobywa się kryptowalutę?

Kryptowaluty można kupować za tradycyjne, prawdziwe pieniądze (złotówki, dolary, euro itd.). Niektóre kryptowaluty można także zdobywać, wydobywając je (jest to tzw. mining). Z tych dwóch sposobów, mining wymaga większego zaangażowania, ze względu na potrzebny do tego specjalistyczny sprzęt, umiejętności oraz czas. Wydobywanie polega na sprzętowym rozwiązywaniu złożonych problemów matematycznych. Kryptowaluty można też zdobywać np. biorąc udział w różnego rodzaju programach afiliacyjnych, które polegają na założeniu konta na platformie, która dzieli się z nami zyskiem za każdego nowego użytkownika, którego zaprosimy (i który zainwestuje na danej platformie swoje pieniądze – nasz zysk to procent od pieniędzy, zainwestowanych przez zaproszone przez nas osoby).

Czy kryptowaluty są w Polsce uregulowane prawnie?

Nie. Na ten moment kryptowaluty nie posiadają ani swojej dokładnej definicji prawnej, ani nie jest im poświęcona żadna regulacja, poza ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdzie znajduje się definicja “waluty wirtualnej”, nie konkretnie kryptowaluty.

W oparciu o ustawę z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, można też stwierdzić, że kryptowaluty nie mogą uchodzić za oficjalny środek płatniczy w Polsce. Według tego aktu krajowymi środkami płatniczymi są waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej. W związku z tym, kryptowaluty nie są krajowym środkiem płatniczym, ponieważ takim może być jedynie waluta polska.