Adwokat Andrzej Byrski świadczy pomoc osobom posiadającym tzw. kredyty frankowe – zarówno denominowane, jak i indeksowane do waluty franka szwajcarskiego. Mecenas Byrski reprezentuje Frankowiczów w sądach w sprawach przeciwko bankom o unieważnienie umowy kredytowej albo jej tzw. „odfrankowienie”.

Posiada liczne sukcesy w tej dziedzinie, w tym z powodzeniem doprowadza do unieważnienia całej umowy frankowej od chwili zawarcia, co przynosi jego Klientom dużą korzyść majątkową i co najważniejsze – uwalnia kredytobiorców od nieuczciwych kredytów.

Udzielę Państwu kompleksowej pomocy prawnej, w tym na wstępie wykonam bezpłatną analizę kredytu frankowego pod kątem unieważnienia całej umowy albo usunięcia z niej klauzul niedozwolonych (tzw. odfrankowienia), oraz wyliczę Państwu orientacyjną korzyść z wygrania sprawy sądowej przeciwko bankowi. Wystarczy w tym celu jedynie dostarczyć do kancelarii lub przesłać e-mailem skan swojej umowy kredytu.


Zachęcamy do kontaktu i umówienia się na bezpłatną konsultację.


W razie jakichkolwiek pytań, służymy Państwu pomocą.

Jakie dokumenty są potrzebne do wstępnej analizy umowy?


I. Etap

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego dokonujemy wstępnej analizy Państwa sprawy jest wyłącznie umowa kredytowa wraz z ewentualnymi aneksami. Prosimy o jej dostarczenie bezpośrednio do kancelarii lub przesłanie skanem na adres: biuro@kancelariabyrski.pl.


II. Etap

Po analizie Państwa umowy i stwierdzeniu, że są przesłanki do tego by złożyć pozew o stwierdzenie nieważności umowy, kontaktujemy się Państwem i ustalmy wspólnie termin spotkania w kancelarii, na którym omawiamy szczegółowo sprawę i wszelkie podejmowane kroki. Co ważne, już na tym etapie podajemy Państwu orientacyjną korzyść w złotówkach, jaką mogą Państwo uzyskać w związku wygraniem sprawy sądowej. Jest to istotne chociażby dlatego, by podjąć decyzję o zawarciu albo odrzuceniu
ewentualnej ugody zaproponowanej przez bank.

Analiza umowy oraz spotkanie w celu jej omówienia nie są płatne.

III. Etap

Złożenie pozwu do sądu i oczekiwanie na rozprawę. W międzyczasie prawdopodobnie bank przedstawi propozycję ugodową.

Przyda się także: Historia spłaty kredytu

Najdokładniejszym sposobem obliczenia Państwa korzyści z wygranej sprawy jest analiza umowy wraz z pełną historią spłaty kredytu. W tym celu należy wystąpić do banku z pisemnym wnioskiem o przedstawienie historii spłaty kredytu. Potrzebne dane wydawane są w formie zaświadczenia.

Stosowny wniosek można pobrać tutaj.

Ważne!

Historia spłaty kredytu nie jest konieczna do wstępnej analizy umowy, dlatego zazwyczaj wniosek o jej wydanie składamy dopiero po tym, jak Klient zdecyduje się na prowadzenie sprawy sadowej o unieważnienie umowy kredytowej.