Od momentu założenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zmuszony jest do stosowania niezliczonej ilości przepisów z różnych dziedzin prawa. Przepisy te nierzadko są zawiłe i wzajemnie wykluczające się, przez co ich samodzielna interpretacja przysparza niemałych trudności. Dlatego też Kancelaria oferuje czynną pomocą przedsiębiorcom na każdym etapie funkcjonowania firmy.

Nasza działalność obejmuje między innymi ściąganie należności klientów – poczynając od etapu polubownego, poprzez doradztwo w sporach z dłużnikami w postępowaniu przed sądami i urzędami, kończąc na postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria zajmuje się także doradztwem w zakresie bieżącego funkcjonowania firmy. Obejmuje to między innymi:
– opiniowanie umów i tworzenie ich projektów,
– sporządzanie ekspertyz,
– pomoc związaną z zakładaniem, likwidacją lub przekształceniem przedsiębiorstwa,
a także inne aspekty dotyczące funkcjonowania firmy.

W celu otrzymania dokładnych informacji zachęcamy do umówienia się na spotkanie w siedzibie kancelarii.