2

Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem dla Klientów świadczeń, jakie należą się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tą szkodę wyrządził i ponosi za nią odpowiedzialność. Obejmujeto między innymi:

  • odszkodowania z tytułu odopwiedzialności cywilnej (OC),
  • odszkodowania od Skarbu Państwa,
  • odszkodowania od banków,
  • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych i inne.