1

Prawo cywilne zawiera przepisy regulujące stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi. Obejmuje sprawy:

  • związane z ochroną własności;
  • odszkodowania;
  • zadośćuczynienia;
  • zniesienia współwłasności;
  • zasiedzenia;
  • służebności;
  • naruszeia dóbr osobistych;
  • windykację należności;

a także inne kwestie związane z szeroko rozumianym prawem cywilnym.