7

Windykacja należności obejmuje pomoc przy dochodzeniu długów od dłużnika, na gruncie procesowym i pozaprocesowym, tj.:

  • prowadzenie sądowych postępowań o zapłatę;
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
  • negocjacje i mediacje;
  • pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych.