9

Prawo pracy obejmuje głównie regulacje w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy, przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich), sprawy związane ze zbiorowym prawem pracy, zwolnienia. Z kolei prawo ubezpieczeń społecznych dotyczy głównie spraw związanych z nabywaniem prawa do rent, emerytur, świadczeń przed emerytalnych, oraz ich podwyższeniem.