4

Prawo regulujące przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Obejmuje sprawy dotyczące między innymi stwierdzenia nabycia spadku, podziału spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadku, wyjawienia przedmiotów spadkowych, dochodzenia roszczeń o zachowek, a także związanych z testametem oraz zapisem.