Odszkodowanie za błąd medyczny – od czego zacząć?
202305.09

Odszkodowanie za błąd medyczny – od czego zacząć?

Czym dokładnie jest błąd medyczny i kiedy występuje? Błąd medyczny występuje, gdy osoba, która wykonuje zawód medyczny, w związku z procesem leczenia pacjenta, działa: w sposób niezgodny z założeniami aktualnej wiedzy medycznej, nie stosując dostępnych jej metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, niezgodnie z zasadami etyki zawodowej, bez należytej staranności. Błąd medyczny może…

Odszkodowanie za błąd medyczny – przed sądem czy Wojewódzką Komisją?
202304.19

Odszkodowanie za błąd medyczny – przed sądem czy Wojewódzką Komisją?

Jeśli uważają Państwo, że podczas leczenia szpitalnego doszło do błędu odnośnie postawionej diagnozy, zastosowanego leku, rodzaju terapii lub że doszło do innego typu błędu medycznego, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała lub pogorszenia zdrowia, zakażenia albo śmierci bliskiej osoby, można złożyć wniosek o zdarzenie medyczne przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych. Postępowanie…