Odszkodowanie za błąd medyczny – przed sądem czy Wojewódzką Komisją?
202304.19

Odszkodowanie za błąd medyczny – przed sądem czy Wojewódzką Komisją?

Jeśli uważają Państwo, że podczas leczenia szpitalnego doszło do błędu odnośnie postawionej diagnozy, zastosowanego leku, rodzaju terapii lub że doszło do innego typu błędu medycznego, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała lub pogorszenia zdrowia, zakażenia albo śmierci bliskiej osoby, można złożyć wniosek o zdarzenie medyczne przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych. Postępowanie…