WIBOR – czy umowy złotowe są do podważenia?
202303.28

WIBOR – czy umowy złotowe są do podważenia?

  WIBOR – czym on właściwie jest? WIBOR jest to wskaźnik stopy procentowej po jakiej banki są w stanie udzielać pożyczek innym bankom na polskim rynku międzybankowym. Oznacza to, że ustalają one stawki oprocentowania między sobą, według własnego uznania i w tylko sobie znany sposób. Nie uwzględniają przy tym realnych warunków rynkowych i zdania konsumentów,…