8

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Jego zakres obejmuje między innymi:

  • przygotowanie interpretacji i opinii prawnych w zakresie poszczególnych ustaw;
  • sporządzanie odwołań i skarg na decyzje administracyjne;
  • składanie wniosków;
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń;
  • odwołania od decyzji.