202305.30

Frankowicze i statystyki w 2023 r.

Obserwując statystyki, można powiedzieć jedno – sądy coraz szybciej wydają wyroki unieważniające wadliwe umowy kredytowe, a wygranych w tych sprawach jest coraz więcej. Rok 2023 okazuje się ważnym oraz w gruncie rzeczy pozytywnym okresem dla frankowiczów, a to ze względu na rekordową ilość spraw – w tym i tych wygranych.

Szacuje się, że liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w 2022 r. wzrosła do co najmniej 9,6 tys. z 2,8 tys. w 2021 r. Odsetek wyroków korzystnych dla kredytobiorców wzrósł do z 95% do 97%.

Dzięki kwietniowej nowelizacji KPC, sprawy jeszcze bardziej przyspieszą.

Uchwała SN z dnia 10 maja 2023 r.

Dodatkowo, 10 maja 2023 r. ukazała się uchwała “siódemkowego” składu Sędziów Sądu Najwyższego (III CZP 52/22), w której określono, że wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy. Co to oznacza w praktyce?Oznacza to, że wypowiadając niekorzystną umowę kredytu, nie musimy obawiać się, że spowoduje to odnowienie biegu terminu przedawnienia. Roszczenia banku o spłatę rat będą przedawniały się wcześniej niż gdyby termin ich przedawnienia biegł od momentu wypowiedzenia umowy. Uchwała ta jest bardzo ważna dla tych kredytobiorców, którzy z różnych przyczyn przestali spłacać kredyt, w tym dla niektórych frankowiczów.

Najważniejszy wyrok już wkrótce

Na 15 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczył termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie obecnie najważniejszej spornej kwestii w sprawach frankowych, mianowicie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Jeśli TSUE pozytywnie odpowie na zadane pytanie prejudycjalne, to frankowicze już nie będą musieli bać się skutków doprowadzenia do nieważności umowy kredytu i jej rozliczenia.

Przypomnijmy sobie też luty 2023, gdy to ukazała się bardzo ważna dla frankowiczów opinia Rzecznika Generalnego TSUE (C-520/21). Rok 2023 jest więc dla frankowiczów rokiem naprawdę przełomowym.

Jeśli mają jeszcze Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem sądowym przeciwko bankowi, zapraszam do kontaktu.

Przeczytaj także: