201810.07

Jazda pod wpływem alkoholu – możliwe konsekwencje

„Piłeś, nie jedź” – to hasło znane chyba każdemu Polakowi. Jednak co w przypadku, gdy zdarzy się nam prowadzić w stanie nietrzeźwości? Jaka kara nam za to grozi?

1. Jazda w stanie nietrzeźwości
W przypadku, gdy poziom alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza popełnione zostaje przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kodeks karny przewiduje za takie przestępstwo grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za jazdę w stanie nietrzeźwości, oprócz kar wspomnianych powyżej, kodeks karny przewiduje dodatkowe sankcje. Sąd obligatoryjnie orzeka bowiem zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata. Sąd musi również orzec świadczenie pieniężne w wysokości minimum 5.000 zł.
Jeżeli natomiast sprawca był już karany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, bądź też karany był za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym (lub stworzenie jej zagrożenia) albo spowodowanie wypadku w którym inna osoba odniosła ciężkie obrażenia – podlega wtedy karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ar. 178a § 4 k.k.). W takim przypadku sąd co do zasady orzeka także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 10.000 zł.

Niezależenie od powyższego trzeba mieć na uwadze, że jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Skazanie będzie wiec widniało w Krajowym Rejestrze Karnym. W przypadku zawodów zaufania publicznego lub też innych profesji, w których niezbędne jest posiadanie prawa jazdy orzeczenie chociażby najniższej kary połączone jest z uznaniem sprawcy za osobę karaną. A co za tym idzie wiąże się najczęściej z rozwiązaniem stosunku pracy, mianowania lub służby z osobą, która była skazana za prowadzenie w stanie nietrzeźwości.

2. Jazda po użyciu alkoholu
Korzystniej sytuacja wygląda dla osoby, która prowadziła pojazd ze stężeniem alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila lub mając od 0,1 do 0,25 grama alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza (stan po użyciu alkoholu). Kto, będąc w takim stanie, prowadzi pojazd mechaniczny, podlega karze aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 zł. Sąd ponadto orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
Warto odnotować, że jazda po użyciu alkoholu jest wykroczeniem i nie jest odnotowywana w Krajowym Rejestrze Karnym.

Co ważne, jazda pod wpływem alkoholu stanowi odrębne przestępstwo (lub wykroczenie). Zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja osoby, która będąc pod wpływem alkoholu spowoduje np. wypadek drogowy.

O tym, czy warto mieć adwokata w postępowaniu dotyczącym jazdy w stanie nietrzeźwości lub jazdy po użyciu alkoholu oraz możliwościach obrony w powyższym sytuacjach można przeczytać w odrębnym wpisie.

Dodaj Komentarz

Twój adres email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone. *