Tymczasowe aresztowanie – stały problem polskiego procesu
202110.20

Tymczasowe aresztowanie – stały problem polskiego procesu

Trochę teorii Zgodnie z kodeksem postępowania karnego środki zapobiegawcze, w tym tymczasowe aresztowanie, można stosować by zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, a wyjątkowo, by zapobiec popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Co ważne, można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Obowiązujące w Polsce prawo, a także orzecznictwo sądów polskich…